Saç Ekimi (FUE)

Bilindiği üzere saç ekimi uygulamaları 1990’lı yılların ortalarında FUT adı verilen bir yöntemle başlamıştı. Daha sonraları 2000’li yılların başlarında FUE yöntemi ile saç kökleri tek tek toplanarak dikişsiz saç ekimi ile gelişmişti. FUE ile birlikte kanal açma ve saç köklerini yerleştirme işleminin aynı anda yapılabilmesi, FUE saç ekimini şimdiye kadarki en etkili saç ekim tekniği olarak kabul etmemizi sağlıyor.

FUE Yöntemi Nedir?

Folicular Unite Extraction (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş FUE tekniği derinin hiçbir şekilde kesilmeden saç veya kıl köklerinin fazla olduğu bölgeden az olan bölgeye transfer edilmesi esasına dayanır. Saç ve kıllardaki dökülme ve seyreklik sorunlarına karşı kalıcı mikro cerrahi bir yöntemdir.

FUE yöntemi hangi bölgelerde uygulanır?

Başta saç ekimi olmak üzere sakal ekimi, bıyık ekimi, kaş ve kirpik ekimi ve hatta göğüs bölgesi ekimi uygulamalarıyla vücudun tamamında yapılabilir.

FUE Yöntemi ile Saç Ekimi

FUE tekniği ile yapılan saç ekimlerinin birkaç aşaması vardır.

1. Alın ve Saç Hattının Belirlenmesi

1. Alın ve Saç Hattının Belirlenmesi

Kişinin saçlarının dökülmeden önceki fotoğrafları alın ve saç hattının çizilmesinde kılavuzluk edecektir. Kişinin kendi tercihleri de elbette önemlidir. Kişi dökülmeden önceki saç hattını kullanmak istemeyebilir. Başka bir önemli konu ise ekilecek saç kökü miktarıdır. Donör (saç kökü toplanacak) alanın büyüklüğü, saç nakli yapılacak bölgenin sınırlarını da belirleyecektir. Burada kişisel istekler ve doktorun vereceği bilgiler ışığında alın ve saç hattı belirlenir.

2. Saç Ekimine Hazırlık ve Anestezi

Şayet tıraşsız (Long Hair) saç ekimi yapılmayacaksa önce saçlar iyice kısaltılır. Lokal anestezi veya sedasyon ile uygun anestezi verilerek saç köklerinin toplanması için hasta uygun duruma getirilir.

😴 Uykuda Saç Ekimi

Saç ekimi işleminin uzun olması sebebiyle hasta tarafında ortaya çıkan bıkkınlık, acı hissedeceğini sanma, iğne korkusu ya da kan görmeye dayanama gibi durumlarda, sedasyon ile hasta uyutularak daha konforlu bir ekim gerçekleştirilir. Bu tamamen hastanın tercihine bağlı bir işlemdir.

3. Saç Köklerinin Toplanması

Saç kökleri greftler (2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li) halinde donör alandan özel iğneler yardımıyla toplanır. Saç ekimi işleminde daha başarılı sonuçlar almak için greftlerin açılı bir şekilde toplanması gerekir. Öyle ki daha ince ve kıvırcık saçlara sahip kişilerde farklı uca sahip iğnelerle toplanması ekim işleminin başarısını artıran faktörlerdir.

❄ IceGraft Uygulaması

Başarıyı artıran diğer bir yöntem de ice graft uygulamasıdır. Ice graft uygulamasıyla, toplanan saç köklerinin dondurulmuş greft kaplarına dönüştürülen özel bir solüsyon içerisinde operasyon süresince canlı kalması sağlanmaktadır.

4. Kanalların Açılması

Toplanan greftlerin kafa derisine ekilebilmesi için öncesinde kanalların açılması gereklidir. Kanalların açılması işlemi başlı başına uzmanlık gerektiren saç ekimi operasyonun başarısını ve kalitesini direkt etkileyen hassas bir aşamadır. Doğal görünümü elde etmek için belli bir açıda ve sıklıkta olmalıdır.

💎 Safir Uç - Perkütan Tekniği

Kanalların açılmasında çelik uçlu slitler yerine daha keskin ve kabuklanmayı azaltan safir uçların kullanılmasına dayanan bir tekniktir. Perkütan tekniğinde safir uçların bir avantajı da daha sık ekimlerin yapılmasına olanak sağlamasıdır.

5. Ekim İşlemi

Toplanan greftlerin açılan kanallara yerleştirilmesiyle saç ekimi işlemi bitirilmiş olur. Ekim işleminde köklerin belli bir açıyla yerleştirilmesi doğal görünümü ve operasyonun başarısını artıracaktır.

6. Operasyon Sonrası İşlemler

PRP Saç Ekimi

PRP’li saç ekimi, operasyondan sonra kendi kanınızdan alınan örneğin santrifüj edilerek yüksek oranda trombosit içeren plazma sıvısıyla ekim yapılan bölgeye enjekte edilmesi işlemidir. Saç köklerinin tutunması, kabuklanmanın azaltılması ve yaraların daha kısa sürede iyileşmesi sağlanır.

GRP Destekli Saç Ekimi

PRP’nin geliştirilmiş bir versiyonu olan GRP, yüksek oranda büyüme faktörlü plazma sıvısı içerir. PRP’den çok daha etkilidir.

Otolog Mikro Greft Destekli Saç Ekimi

Otolog mikro greft uygulaması saç dökülmelerinde kullanılan en etkili tedavi yöntemlerindendir. Saç ekimi sonrasında mevcut ekilen saçların yanında oksijenlenmenin de etkisiyle yeni saç oluşumlarını destekler. PRP ve GRP işlemlerinden farkı donör bölgeden alınan 4 tel saç ile üretilen kök hücre ve progenitör (öncü) hücreler mevcut ince tüylerin de kalınlaşmasını sağlayarak saç ekimi işlemini maksimum seviyeye çıkarır.

7. İlk Yıkama ve İyileşme Süreci

Saç nakli uygulaması sona erdikten sonra ertesi gün donör alanın pansumanı klinikte yapılır. Duruma göre ilk gün veya ertesi gün tekrar klinikte yıkama yapılarak sonraki 10 gün için yıkama, kullanılacak solüsyon, şampuan, ilaç vs. talimatlar anlatılarak hasta bilgilendirilir.

Süreç ilk 10 gün yaraların iyileşmesi, kabuklanmanın azalması şeklinde sürer. İlk ay içerisinde saçların önemli bir kısmı dökülecektir. Panik yapılmasını gerektirecek bir durum yoktur. Sonrasında dökülen saçlar yeniden çıkmaya edecektir. 3 ay sonunda gözle görülür bir şekilde saçlar uzamaya devam eder. 1 yıl sonunda saçların gerçek potansiyeline ulaşması beklenir.

DHI Yöntemi Choi Kalem Saç Ekimi

Açılımı Direct Hair Implantation olan DHI saç ekimi; donör bölgeden fue yöntemi ile alınan saç köklerinin implanter adı verilen medikal (choi) kalemler yardımı ile ekim yapılacak bölgeye yerleştirilmesidir. Kalem tekniği olarak da adlandırılan bu yöntem sayesinde kanal açma işlemi ile saç köklerinin yerleştirme işi aynı anda yapılabilir hale gelmiştir. Böylelikle saç köklerinin dışarda bekleme süresi azaltılmıştır. 2016 yılından sonra fazlaca tercih edilen bir yöntemdir.

DHI saç ekimi hangi sorunu çözüyor?

Saç ekimi günümüzde erkeklerin en çok yaptırdığı estetik operasyonlardan bir tanesi haline gelmiştir. Erkeklerde saç dökülmesi önce önlerde hafiften açılmayla başlar daha sonra tepe kısmına doğru devam eder.

İşte bu seyrelmeler başladığında DHI saç ekimi tekniği ile saçı tamamen tıraş etmeden aralara girilerek saç ekim işlemi gerçekleşebilmektedir. Bu yöntemin en belirgin amaçlarından bir tanesi de budur zaten. Çünkü traşlı saç ekim tekniklerinde saç sıfıra vurulmak zorundadır.

Aynı zamanda bu teknikte ense kısmından alınan saç kökleri dışarda fazla bekletilmediği için saçlar daha sağlıklı ve güçlü yapıda olmaktadır.

DHI yönteminin avantajları nelerdir?

Saç köklerinin dışarıda bekleme süresi bu yöntem ile en aza indirgendiği için diğer saç ekim yöntemlerine nazaran saç ekimi yapılırken ve yapıldıktan sonra köklerin sağlam kalma olasılığı artmış olur.

Bu saç ekim yönteminde diğerlerinden farklı olarak açılan delikler sadece saç kökü genişliğindedir dolayısıyla işlem en az hasarla tamamlanabilmektedir.

Kullanılan özel choi kalemleri sayesinde saç köklerinin açıları daha kolay bir şekilde belirlenebilmektedir.

Diğer yöntemlerden farklı olarak mevcut olan saçlara zarar vermeden direk ihtiyaç olan bölgeye ekim yapma şansı sağlar bu da saçı henüz tamamen dökülmemiş olanlar için ekstra bir avantajdır.

DHI kalem saç ekim yönteminin en çok tercih edilme sebeplerinin başında gerekli olan bölgeye direk ekim avantajı sağlaması gelmektedir. Kanal açma ve ekim işlemi aynı anda yapıldığı için işlem süresini kısaltmaktadır.

Tıraşsız bir yöntem olmasından dolayı bayanların da oldukça ilgi gösterdiği bir operasyon haline gelmiştir.

DHI Yönteminin Yapıldığı Bölgeler

Uygulama yoğun saç dökülmesi ve kellik problemi yaşayan kişilerde kafa ve ense kısmına uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra kaşında seyreklik görünen kimselerde kaşları sıklaştırmak için kirpiği seyrek olan kimselerde kirpik kısmına ya da sakallarını sıklaştırmak için ya da sakalı olmayan kişilerde sakal çıkartmak için yüz bölgesine uygulanabilir.

Bu yöntemde hiçbir iz kalmadığı için istenilen her bölgede gönül rahatlığı ile tercih edilebilir. Bu yöntem ile elde edilen sonuçlar diğer yöntemlere oranla çok daha doğal bir görünüme sahip olduğu için de uygulanmak istenen her bölge için hiç tereddüt edilmeden tercih edilebilir.

Kadınlarda Saç Ekimi

Kadınlarda saç ekiminin erkeklere nazaran çok büyük farkları bulunmamaktadır. Aynı şekilde FUE yöntemiyle uygulama yapılır. Fakat saçlar DHI yöntemiyle ekilirse saçların tıraş edilmesine gerek duyulmadığı için sosyal hayata dönüş daha konforludur.

Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi nadiren görüldüğü için saç dökülmesinde kullanılan etkili tedavi yöntemlerini denemekte fayda vardır. Otolog mikro greft yöntemi kadınlardaki saç dökülmesini büyük oranda durdurur, yeni saç oluşumuna destek verir.

Sakal Ekimi

Erkeklerde sakal ekimine genetik, yapısal nedenlerle yahut yanık sonrası ihtiyaç duyulabilir. Sakalın seyrek olması ya da hiç olmaması FUE yöntemiyle sakal ekimi işlemi için engel teşkil etmez. Sakal ekimi için donör bölge genelde ense olsa da vücudun diğer yerlerinden de kıl nakli yapılabilir. Safir uçlarla daha sık ekim yapılabilir.

Bıyık Ekimi

Erkeklerde bıyık ekimi saç veya sakal ekiminde olduğu gibi FUE yöntemiyle uygulanır. Safir uçlarla daha sık ekim yapılabilir.

Kaş ve Kirpik Ekimi

Genelde kadınlarda olmak üzere erkeklerde de kaş veya kirpik ekimi ihtiyacı olabilir. İşlem FUE yöntemiyle yapılır. Dezavantajı ise kaşa veya kirpiğe ekilecek kıl kökleri enseden alınacağı için uzamaya devam eder. Belli bir süre sonra kısaltma ihtiyacı olur.

Saç ekimi kimlere uygulanır?

Saç ekimi bu işleme engel teşkil etmeyecek sağlık problemi olmayan cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese uygulanabilir.

Saç rengi ve saç derisi rengi arasında daha az karşıtlık olanlar saç ekimi için en uygun adaylardır. Çünkü bu tip adaylarda daha az sayıda saç transferi ile daha etkili sonuçlar alınmaktadır. Bu karşıtlığın yüksek olması durumunda kellik daha fazla belirgin olacağı için daha fazla sayıda sağlıklı saç köküne ihtiyaç duyulmaktadır.

Şeker hastaları, tansiyon hastaları ve kalp hastalarına saç ekimi kendi doktorlarının kontrolünde yapılabilir. Tansiyon hastalarında operasyon sırasında çeşitli ilaçlar verilerek hastanın tansiyonu kontrol altında tutulmalıdır. Kalp hastalarında ise ancak kardiyolog onay verdiği takdirde saç ekimi yapılabilir.

Saç ekimi kimlere uygulanmaz?

Yeterli donör alanı olmayan kişilerde saç ekimi uygulaması başarılı sonuçlar vermez.

Saç ekimi yaptıracak kişi kullandığı ilaçlar varsa bunları mutlaka doktoru ile paylaşmalıdır. Özellikle bazı şeker hastalarının kullandığı ilaçlar kan sulandırıcı özellikte olduğu için operasyonda risk oluşturabilir.

Hepatit B hastalarına saç ekim işlemi uygulanabilirken Hepatit C ve AIDS başlangıcı olan hastalara saç ekimi yapılması kesinlikle önerilmez.

Bunu yanı sıra kanın pıhtılaşmaması ya da geç pıhtılaşması olarak bilinen hemofili hastalarına saç ekimi kesinlikle yapılmaz. Çünkü saç ekimi ortalama 6 ile 9 saat süren bir işlemdir ve kanama olmaktadır. Bu durumda kan hemen pıhtılaşmadığı takdirde hastanın hayatı tehlikeye girebilir.

Saç ekimi kaç seans sürer?

Genel olarak bakıldığında 6 ile 9 saat süren tek bir seanstan sonra saç ekim işlemi tamamlanmaktadır.

Saç ekimi geri alınabilir bir işlem midir?

Her şeyde olduğu gibi saç ekim operasyonunda bazen istenilen sonuçlar elde edilemeyebilir. Bunun nedeni ise işinin ehli olmayan kişiler tarafından yapılmasıdır. Bu konuda uzman olmayan kişiler tarafından yapılan saç ekimleri istenilen doğal görünümü kazandıramayacağı gibi aksine oldukça dağınık ve karmaşık bir görüntüye neden olabilmektedir. Saç ekiminde geri dönüş ve revize işlemi çok zordur onun için iyi araştırılarak işin ehli olan yüksek deneyim sahibi yerlerden hizmet alınmalıdır.

Saç ekimi için uygun yaş kaç olmalıdır?

Taban yaş 22 olmakla birlikte üst bir yaş sınırı yoktur. Saç ekiminde başarılı sonuç almak için yaştan ziyade zamanlama büyük önem taşır.

Örneğin saç dökülmesi belirli bir düzeye gelmeyen kişilerin saç ekim işlemi yaptırması çok tavsiye edilmez. Ve bunun tam aksi durum olan yoğun bir şekilde saç dökülmesi yaşayan kişilerde de saç ekim işlemi yapılmamalıdır. Çünkü saç dökülmesi sürekli olarak devam eden bir kişi saç ekimi yaptırdığında dökülmeye devam eden saçlar alışılmamış bir görüntü çıkmasına neden olacaktır. Buda hastada büyük bir kaygı oluşmasına neden olabilir.

Saç ekimi yaptırmak için en uygun zaman saç dökülmesinin %60 oranında tamamlandığı ve yoğun dökülmenin en aza indiği dönemdir. Bu şekilde ekimi yapacak olan uzman da saç ekimi planlamasını en doğru şekilde yapabilecektir.

Saç Ekimi Öncesinde Yapılması Gerekenler

Saç ekimi operasyon gününde saçlar temiz olmalı, jöle, wax, sprey gibi etkenlerden arındırılması gerekir. Hatta kalıntıların bir süre saçlı deride kalacağını düşünürsek 3 -5 gün öncesinden bu alışkanlıklardan uzaklaşılmalıdır.

Operasyon boyunca kanama olacağı için aspirin tarzı kan sulandırıcı ilaçlar belli süre öncesinden kesilmelidir.

Anestezinin etkisini azaltan alkol kullanımı durdurulmalı, sigara mümkün mertebe olabildiğince azaltılmalıdır.

Operasyon günü boğazdan geçirilerek giyilen giysiler (kazak, tişört vs.) yerine düğmeli veya fermuarlı giysiler tercih edilmelidir.

Saç Ekimi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Saç ekimi sonrasında ilk yıkama ve pansuman mutlak surette klinikte yapılmalıdır.

Yağmurlu, güneşli ve rüzgârlı havalarda saçlar rahat bir şapka ile korunmalıdır.

İlk 10 gün boyunca ödemin azaltılması için tuz kullanımının düşürülmesi ve sıvı alımının yükseltilmesi gereklidir.

Mümkün mertebe sırtüstü yatma pozisyonu tercih edilmeli, saçlı deriyi kaşıma, sürtme gibi eylemlerden sakınılmalı, yıkama sonrası saçlar havlu yerine ılık ayarda kurutma makinesi ile yapılmalıdır.

İlk hafta cinsel ilişki ve ağır spor gibi zorlayıcı aktivitelerden uzak durulmalıdır.

Hamam, sauna ve deniz aktiviteleri de 1 ay boyunca ertelenmelidir.

Saç ekiminin yan etkileri var mıdır?

Kullanılan yöntem her ne olursa olsun saç ekim operasyonları bir mikro cerrahi operasyonudur. Ve en basit operasyonlarda bile olduğu gibi çeşitli yan etkiler görülebilmektedir. Saç ekiminde en çok görülen yan etkilerden bir tanesi kanama ve pıhtılaşmadır.

DHI saç ekimi yöntemi ile bu saç derisinde kesikler oluşmadığı için bu etkiler nerdeyse yok denecek kadar azdır. Ancak gerekli görüldüğü durumlarda hastaya kan sulandırıcı ilaçlar verilebilmektedir.

Diğer bir yan etki ise enfeksiyon kapma riskidir. Sadece saç ekiminde değil enfeksiyon her işlemde karşılaşılabilecek bir risktir. Ancak işlem yapılan ortamın yeteri kadar sterilize edilmesi ve enfeksiyon oluşum için verilen antibiyotikler sayesinde bu etki de ortadan kaldırılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ortamın hijyenik olması ve verilen antibiyotiklerin düzenli kullanılmasıdır.

Ekilen saçlar tekrar dökülür mü?

Nakil işleminde kullanılan donör alan genelde ense bölgesi olacağı için ekilen saçların tekrar dökülmesi söz konusu değildir. Çünkü ense bölgesinde bulunan saçlar, kayıptan en az etkilenen bölgedir.

Saç ekimi sonrasında kist oluşmasının nedeni nedir?

Çok nadiren de olsa dermoid kist oluşumu görülebilmektedir. Bu açılan kanalların fazla derine ekilmesi nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu tehlikeli olmamakla beraber işlemden birkaç hafta sonrasında baş gösteren saç diplerinde oluşan sivilce büyüklüğünde deri kistleridir.

Saç ekimi sonrasında saçların yanlış yönde uzamasının nedeni nedir?

Saç ekiminin yan etkileri arasında görülebilecek diğer bir sorun ise yanlış yönde uzayan saçlardır. Bu sorun ise saç ekiminden önce doğru saç planlaması yapılamaması ya da kanalların doğru açı ile açılamaması sonucu ortaya çıkar. Saç ekiminin planlanması ve saç ekiminde kanallara doğru açılar verilmesi sonucu bu etki de ortadan kalkacaktır.

Saç ekimi kimler tarafından ve nerelerde uygulanmalıdır?

Lokal anestezi ile estetik cerrahlar tarafından yapılan hasta hane ortamında ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilmelidir.

Saç ekiminin zararları var mıdır?

İşinin ehli uzmanlar tarafından ameliyathane koşullarında ve cerrahi aletler ile yapılan operasyonların hiçbir zararı yoktur.

Saç ekimi yaptırmak için bütün saçların dökülmesi beklenmeli midir?

Hayır, rahatsızlık duyulduğu anda saç ekim işlemi yaptırılabilir. Bütün saçların dökülmesini beklemek gibi bir durum söz konusu değildir.

Saçları kestirmeden saç ekimi yaptırmak mümkün müdür?

Genelde hem saç kökleri alınan bölgede hem de verilen bölgede saçlar kısaltılmaktadır ancak DHI saç ekimi tekniğinde diğer tekniklerden farklı olarak saçlar sıfıra vurulmamaktadır. Ama bir miktar da olsa kısaltmak gereklidir.

Saç ekimi ne kadar sürmektedir?

İşlem süresi işlem yapılacak bölgeye göre ve greft sayısına göre değişiklik göstermekte olup 6 ile 9 saat arası sürmektedir.

Saç ekimi sonrasında hastanede kalmak gerekir mi?

Saç ekim işlemi sırasında hastanede kalmaya gerek yoktur. İşlemden hemen sonra hasta evine gidebilmektedir.

Saç ekimi sonrası yapılması gereken özel bir bakımı var mıdır?

İşlemden birkaç gün sonra kapatılan alanların açılması gerekir. Günde bir defa olacak şekilde yaklaşık bir hafta bu yıkamalar devam edecektir. Bu süreçte önce saç derisine uygulanmış olan ilaçlar temizlenecek saha sonrasında ise ekilmiş olan saç köklerinin yüzeyde kalan saç derilerinin dökülmesi sağlanacaktır. Bir hafta on gün boyunca günde bir defa olmak üzere nazikçe yıkanmasının dışında herhangi özel bir bakıma ihtiyacı yoktur.

Saçlardaki kabuklar döküldükten sonra nelere dikkat edilmelidir?

Yaklaşık 1 ya da 2 ay kadar hamam, deniz, havuz, sauna gibi alanlardan uzak durmalı, sigara ve alkol tüketimine özen göstermelidir. Hatta ilk on gün boyunca alkol ve sigaradan uzak durması tavsiye edilir.

Saç ekimi uyutularak gerçekleştirilebilir mi?

İşlem yaklaşık 6 ile 9 saat arası sürmektedir. Bu süre göz önüne alındığında sedasyon ile uykuda saç ekimi çok tercih edilen bir yöntem olmamakla beraber çeşitli korkuların bazı kişilerde çok üst seviyede olmasından dolayı nadiren uygulanmaktadır.

Saç ekimi acıtır mı?

Saç ekiminde lokal anestezi uygulanmaktadır. Bu yüzden hastanın acı hissetmesi söz konusu değildir.

Saç ekimi hangi mevsimde yapılmalıdır?

Saç ekimi için özellikle tercih edilmesi gereken bir mevsim bulunmamaktadır ve 12 ay boyunca gönül rahatlığı ile yaptırılabilir.